Ống kính Samyang

Samyang logo
Danh sách ống kính Samyang (Rokinon, Bower, Walimex)
Một số lưu ý về thuật ngữ:
- Thiết kế ống kính được thể hiện dưới dạng x/y trong đó x là số nhóm thấu kính, y là số thấu kính
- UMC: Ultra multicoated (tên lớp tráng phủ đa lớp của Samyang để hạn chế phản xạ và sắc sai)
- F min: giá trị khẩu độ nhỏ nhất
- MFD: Minimum focus distance hay khoảng cách lấy nét gần nhất
Vsion tập trung hoàn thiện thông tin các ống kính cho máy film trước nên phần ống kính AF thông tin còn giới hạn.
Nếu phát hiện sai sót hoặc có thông tin bổ sung, các bạn có thể liên lạc chúng tôi qua trang Vsion trên Facebook
Tên ống kính Công bố Sensor Thiết kế F min MFD Filter Kích thước Khối lượng Mức giá
Ống kính thường (ống kính nhiếp ảnh)
Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS fisheye FF
Samyang 14mm f/2.8 IF MC Aspherical FF 10/14 f/22 0.28m Không 87mm x 93.6mm 530g
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC 2009 FF 10/14 f/22 0.28m Không 87mm x 93.6mm 530g
Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC 2016 FF 12/13 f/22 0.20m 77mm 83mm x 85.9mm $599
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC FF 12/13 f/22 0.25mm 77mm 81.6mm x 95mm 600g
Samyang TS 24mm f/3.5 ED AS UMC FF
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC FF
Samyang 50mm f/1.4 AS UMC FF
Samyang 85mm f/1.4 IF Aspherical (mark I) FF 7/9 f/22 1m 72mm
Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC (mark II) FF 7/9 f/22 1m 72mm $269
Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro FF 12/15 f/32 0.307m 67mm $499
Samyang 135mm f/2.0 ED UMC FF 7/11 f/22 0.80m 77mm $599
Samyang AF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC 2016 FF
Samyang AF 50mm F1.4 AS IF UMC 2016 FF
Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye II APS-C
Samyang 8mm f/3.5 UMC Fisheye CS II APS-C
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS APS-C
Samyang 12mm f/2 NCS CS APS-C
Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS APS-C
Samyang 21mm f/1.4 ED AS UMC CS APS-C
Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS APS-C
Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS APS-C
Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS APS-C
Ống kính quay phim (ống cine)
VDSLR 12mm T3.1 ED AD NCS FISH-EYE FF 8/12 T22 0.20m Không 70.2mm x 81.6mm 510g
VDSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC FF
VDSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC II FF 10/14 T22 0.28m Không 87mm x 93.6mm 605g
VDSLR 16mm T2.6 ED AS UMC 2017 FF 11/14 T22 0.30m Không 81.65mm x 93.6mm 515g
VDSLR 20mm T1.9 ED AS UMC 2016 FF 12/13 T22 0.20m 77mm 83mm x 85.9mm 508g $799
VDSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC II 2011 FF 12/13 T22 0.25mm 77mm 81.6mm x 95mm 600g
VDSLR 35mm T1.5 AS UMC II FF
VDSLR 50mm T1.5 AS UMC FF
VDSLR 85mm T1.5 AS IF UMC II FF
VDSLR 100mm T3.1 ED UMC Macro FF
VDSLR 135mm T2.2 ED UMC FF
VDSLR 7.5mm T3.8 Cine UMC Fisheye MFT
VDSLR 8mm T3.1 UMC Fisheye II  APS-C
VDSLR 8mm T3.1 UMC CS Fisheye II APS-C
VDSLR 10mm T3.1 ED AS NCS CS II APS-C
VDSLR 21mm T1.5 ED AS UMC APS-C
VDSLR 35mm T1.3 AS UMC CS 2016 APS-C 7/9 T16 0.38m 62mm 73.6mm x 74.1mm 430g
VDSLR 50mm T1.3 AS UMC CS APC-C
XEEN 14mm T3.1 FF
XEEN 16mm T2.6 FF
XEEN 20mm T1.9 FF
XEEN 24mm T1.5 FF
XEEN 35mm T1.5 FF
XEEN 50mm T1.5 FF
XEEN 85mm T1.5 FF
XEEN 135mm T2.2 FF
Ống kính cao cấp XP
Samyang XP 14mm f/2.4 2016 FF
Samyang XP 85mm f/1.2 2016 FF
Share by: